english deutsch

Jakov Della Marca

Svetac Prezbiter

Sveti Jakov Markijski, kao i sv. Bernardin Sienski te sv. Ivan da Capestrano, bijaše veliki propovjednik svoga vremena. Otkako je na blagdan Sv. Antuna Padovansko god. 1422. u Firenzi u crkvi San Miniato, započeo s propovijedanjem, ostao je tome vjeran sve do svoje blažene smrti 28. studenoga 1476. u Napulju. Više od pola stoljeća krstario je putovima Europe propovijedajući posvuda o imenu Isusovu, što bijaše stalna omiljela tema njegovih propovijedi, kao i njegova velikog učitelja sv. Bernardina Sienskog. Propovijedao je s velikim uspjehom u Italiji, Bosni, Češkoj i Poljskoj. Često je obavljao i veoma delikatne misije u službi papa: Eugena IV., Nikole V. i Kalista III. Bila je u tome upravo poslovična njegova poslušnost. Tako se jednom nalazio baš kod stola kad mu stiže od Pape nalog da putuje u Ugarsku. On odmah ustade od stola i pode na put. Poslušnost je uvijek shvaćao i tumačio u najstrožem smislu. Giacomo della Marca, u svijetu Domenico Gangali, rodio se god. 1394. u Monteprandoneu.

Virgilije

Svetac Biskup

Taj je svetac po rođenju bio Irac, monah, a zatim opat samostana Aghaboe. Godine 743. napustio je svoj rodni otok da "Kristu za ljubav" započne dugo misijsko putovanje po europskim zemljama. Naviještao je Evanđelje u Bavarskoj, Koruškoj, Žtajerskoj i Panoniji. Nakon smrti sv. Bonifacija, apostola Njemačke, bio je god. 755. posvećen za biskupa u Salzburgu, u današnjoj Austriji. Virgilije kao čovjek veoma velike kulture bio je jedan od najodličnijih učenih ljudi svoga vremena. Toliko je bio upućen i što bismo rekli "kod kuće" u znanostima matematike da su ga nazivali Ngeometrom".

Delfina

Blažena, udovica

Ime i lik ove blaženice bijahu naročito poznati u Francuskoj u kasnom srednjem vijeku. Ona bijaše tip dobre žene koja je posvuda oko sebe širila sjaj svoje duhovne dražesti, miomiris svojih kreposti i toplinu svoje osjećajnosti. Kod nje se nije radilo o nekoj upadnoj svetosti, o nečemu što bi u životu Crkve ostavilo tragove nečega velikog i izvanrednog.

Delfina je bila kćerka jedinica marsejskog grofa i grofice, a rodila se god. 1283. u Puy–Michelu. već je kao djevojčica bila na veliku radost i utjehu svojoj obitelji. Po tadašnjem običaju već u dobi od 12 godina zaručena je s jednim mladim plemićem koji svojom plemenitošću nije zaostajao za njom. Bio je to Elzear, sin grofa od Ariana, i već od malena primio je temeljit kršćanski odgoj.

Katarina

Svetica Mučenica Djevica

Najpoznatija svetica Katarina u povijesti književnosti svakako je sv. Katarina Sienska, u povijesti duhovnosti sveta Katarina Genovska, a u pučkoj pobožnosti sveta Katarina Aleksandrijska, koju danas slavimo. Žteta samo što je i njezin život ovijen legendom, lijepom doduše, ali bi nam bilo daleko draže o njoj ono što je povijesno pouzdano i zajamčeno.

Za vrijeme vladavine cara Dioklecijana po svim rimskim provincijama bjesnilo je strašno progonstvo. Ono je bilo naročito okrutno u Egiptu, koji su nazivali "Kinom staroga svijeta". O tim mučenicima nastali su kasnije legendarni izvještaji, takozvani Passiones, koji su gotovo uvijek više plod pobožne mašte, nego točni povijesni podaci o dotičnim osobama. Radilo se o legendama kojima je bilo više stalo do pobude, nego do povijesti. Isto, na žalost, moramo ustanoviti i za Pussio sanctae Catharinae martyris.

Krševan

Svetac Mučenik

Krševan, akvilejski mučenik iz IV. stoljeća, istaknuo se u doba Dioklecijanova progonstva beskompromisnom vjerom u Isusa Krista. Predaja ga povezuje sa svetom Stošijom ili Anastazijom, mučenicom. Po toj predaji on joj je bio vjeroučitelj. Dok je Stošija bila u tamnici, Krševan ju je svojim pismima tješio i bodrio. Krševan je sam bio stavljen na veliku, životnu kušnju. Bio je nagovaran da se odreče vjere, da apostatira. Ako to učini, ponuđen mu je visoki, upravni položaj: prefektura i konzulat Rimske provincije. Krševan je odbio tu laskavu karijeru, samo da ne zaniječe sebe i ne pogazi svoje vjere. Najvjerojatnije na današnji dan, 24. studenoga, Krševan je zbog vjere bio smaknut. Odrubljena mu je glava. "Evo pravoga mučenika, koji je za Kristovo ime krv svoju prolio; nije se bojao prijetnja sudačkih, i tako je ušao u kraljevstvo nebesko."

Marija Crocifissa di Rosa

Svetica Djevica

Mnogi bolesnici po bolnicama, djeca u školama, djevojke u ubožnicama i odgojnim zavodima bijahu svjedoci upravo majčinske brige sestara ancela ili kako se službeno zovu, Ancelle della Carità, službenice milosrđa, koje u Italiji nazivaju još i bolničarkama te klanjateljicama. Njih je u prošlom stoljeću osnovala u Bresciji Marija Crocifissa di Rosa. Njihovu su samaritansku ljubav već tada osjetili brojni ranjenici za vrijeme glasovitih 10 dana Brescije kad ih je dvorila i njegovala sama utemeljiteljica s prvom skupinom svojih sestara. Osjetili su je i ranjenici prvog talijanskog rata za nezavisnost, kao i žrtve gladi i raznih zaraznih bolesti.

Klement I

Svetac Mučenik Papa

Kako nas izvješćuje sv. Irenej, Klement je bio četvrti rimski biskup, nakon Petra, Lina i Anakleta. Bio je na čelu Rimske crkve od god. 92. do 101. Podrijetlom je bio Židov iz dijaspore, a po kulturi Helen. Nije nam poznato gdje je i kako došao u dodir s kršćanstvom. Sv. Pavao doduše u Poslanici Filipljanima piše o nekom Klementu kao o "svom suradniku", no to je ipak i odviše malo da bi toga Pavlova suradnika mogli poistovjetiti s kasnijim papom Klementom. Tradicija je starih kršćanskih pisaca složna u tome da je Klement bio apostolski učenik, čak i u izravnim vezama sa svetim Petrom.

Kolumban

Svetac, opat

Zahvaljujući djelovanju apostola Irske sv. Patriciju te drugim irskim monasima, osobito sv. Kolumbi i svetoj Brigiti, Irska – zeleni otok – postade i otokom svetaca, kršćana veoma stroga života, apostola i misionara. Bilo je to providencijalno za europski kontinent jer, kad su Europu za seobe naroda preplavili barbari, kad se medu preostalim kršćanima pojavi i krivovjerno naučavanje, prava duhovna suša i zahirenost, s otoka svetaca dođoše nove, mlade, svježe duhovne sile koje stari kontinent zadahnuše novim životom. Irski su misionari pošli drugim smjerom nego njihov apostol sv. Patrik, koji im je došao iz Velike Britanije. Oni su pošli prema Engleskoj, Normandiji, Franačkoj, njemačkoj, Italiji. Pa premda su dolazili iz europske zemlje, koja je prostorno najudaljenija od Rima, te premda su imali različite religiozne tradicije i obrede, irski su monasi u Europi bili najposlušniji papi.

Spes

Svetac Biskup

Imena triju bogoslovnih kreposti: vjera, nada i ljubav, nosili su i neki sveci i svetice. Tako se u Rimu 1. kolovoza spominju tri mučenice, zvane Fides, Spes, Caritas, za koje hagiografi misle da su više simbolična nego stvarna imena, kao i ime majke tih mučenica Sofija, što na grčkom jeziku znaci mudrost. Možda se radilo o neznanim mučenicama pa im je kršćanska pobožnost dala krasna imena triju bogoslovnih kreposti i jedne ćudoredne. Nije to jedini takav slučaj. Poznat nam je i slučaj svete Četvorice okrunjenih. Radi se o mučenicima kojih su imena bila nepoznata pa su ih jednostavno tako nazvali, a ono »okrunjeni« znaci palmom i slavom mučeništva.

Mihael Augustin Pro

Blaženik Mučenik

Mihael Augustin Pro rodio se u mjestu Guadalupe (Zacatecas, Meksiko) g. 1891. u obitelji duboko prožetoj kršćanskim duhom. Godine 1911. stupio je u Družbu Isusovu. Do svečeništva je stigao svršivši nauke u Meksiku, Nikaragvi, Žpanjolskoj i Belgiji. Sveti red primio je g. 1925. Premda bijaše slaba zdravlja, osobito u vrijeme bogoslovskih nauka, dapače, osjećajući povremeno i teže bolove, ipak je očuvao radosno i vedro raspoloženje. Vratio se u Meksiko u mjesecu srpnju 1926. nekoliko dana prije nego je izdana odluka o progonu kršćana. Tako bijaše prisiljen potajno obavljati svećeničko služenje kojem se posvetio gorljivom revnošću i najvećom savjesnošću. Lažno je optužen za zločin, ali nadasve zato što bijaše svećenik. Najprije je bačen u zatvor, a zatim je nakon kratkog vremena bez sudskog postupka strijeljan. Bilo je to 23. studenoga 1927 u gradu Meksiku. Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim 1988. godine.

Stranice