english deutsch

Krševan

Svetac Mučenik

Krševan, akvilejski mučenik iz IV. stoljeća, istaknuo se u doba Dioklecijanova progonstva beskompromisnom vjerom u Isusa Krista. Predaja ga povezuje sa svetom Stošijom ili Anastazijom, mučenicom. Po toj predaji on joj je bio vjeroučitelj. Dok je Stošija bila u tamnici, Krševan ju je svojim pismima tješio i bodrio. Krševan je sam bio stavljen na veliku, životnu kušnju. Bio je nagovaran da se odreče vjere, da apostatira. Ako to učini, ponuđen mu je visoki, upravni položaj: prefektura i konzulat Rimske provincije. Krševan je odbio tu laskavu karijeru, samo da ne zaniječe sebe i ne pogazi svoje vjere. Najvjerojatnije na današnji dan, 24. studenoga, Krševan je zbog vjere bio smaknut. Odrubljena mu je glava. "Evo pravoga mučenika, koji je za Kristovo ime krv svoju prolio; nije se bojao prijetnja sudačkih, i tako je ušao u kraljevstvo nebesko."

Marija Crocifissa di Rosa

Svetica Djevica

Mnogi bolesnici po bolnicama, djeca u školama, djevojke u ubožnicama i odgojnim zavodima bijahu svjedoci upravo majčinske brige sestara ancela ili kako se službeno zovu, Ancelle della Carità, službenice milosrđa, koje u Italiji nazivaju još i bolničarkama te klanjateljicama. Njih je u prošlom stoljeću osnovala u Bresciji Marija Crocifissa di Rosa. Njihovu su samaritansku ljubav već tada osjetili brojni ranjenici za vrijeme glasovitih 10 dana Brescije kad ih je dvorila i njegovala sama utemeljiteljica s prvom skupinom svojih sestara. Osjetili su je i ranjenici prvog talijanskog rata za nezavisnost, kao i žrtve gladi i raznih zaraznih bolesti.

Klement I

Svetac Mučenik Papa

Kako nas izvješćuje sv. Irenej, Klement je bio četvrti rimski biskup, nakon Petra, Lina i Anakleta. Bio je na čelu Rimske crkve od god. 92. do 101. Podrijetlom je bio Židov iz dijaspore, a po kulturi Helen. Nije nam poznato gdje je i kako došao u dodir s kršćanstvom. Sv. Pavao doduše u Poslanici Filipljanima piše o nekom Klementu kao o "svom suradniku", no to je ipak i odviše malo da bi toga Pavlova suradnika mogli poistovjetiti s kasnijim papom Klementom. Tradicija je starih kršćanskih pisaca složna u tome da je Klement bio apostolski učenik, čak i u izravnim vezama sa svetim Petrom.

Kolumban

Svetac, opat

Zahvaljujući djelovanju apostola Irske sv. Patriciju te drugim irskim monasima, osobito sv. Kolumbi i svetoj Brigiti, Irska – zeleni otok – postade i otokom svetaca, kršćana veoma stroga života, apostola i misionara. Bilo je to providencijalno za europski kontinent jer, kad su Europu za seobe naroda preplavili barbari, kad se medu preostalim kršćanima pojavi i krivovjerno naučavanje, prava duhovna suša i zahirenost, s otoka svetaca dođoše nove, mlade, svježe duhovne sile koje stari kontinent zadahnuše novim životom. Irski su misionari pošli drugim smjerom nego njihov apostol sv. Patrik, koji im je došao iz Velike Britanije. Oni su pošli prema Engleskoj, Normandiji, Franačkoj, njemačkoj, Italiji. Pa premda su dolazili iz europske zemlje, koja je prostorno najudaljenija od Rima, te premda su imali različite religiozne tradicije i obrede, irski su monasi u Europi bili najposlušniji papi.

Spes

Svetac Biskup

Imena triju bogoslovnih kreposti: vjera, nada i ljubav, nosili su i neki sveci i svetice. Tako se u Rimu 1. kolovoza spominju tri mučenice, zvane Fides, Spes, Caritas, za koje hagiografi misle da su više simbolična nego stvarna imena, kao i ime majke tih mučenica Sofija, što na grčkom jeziku znaci mudrost. Možda se radilo o neznanim mučenicama pa im je kršćanska pobožnost dala krasna imena triju bogoslovnih kreposti i jedne ćudoredne. Nije to jedini takav slučaj. Poznat nam je i slučaj svete Četvorice okrunjenih. Radi se o mučenicima kojih su imena bila nepoznata pa su ih jednostavno tako nazvali, a ono »okrunjeni« znaci palmom i slavom mučeništva.

Mihael Augustin Pro

Blaženik Mučenik

Mihael Augustin Pro rodio se u mjestu Guadalupe (Zacatecas, Meksiko) g. 1891. u obitelji duboko prožetoj kršćanskim duhom. Godine 1911. stupio je u Družbu Isusovu. Do svečeništva je stigao svršivši nauke u Meksiku, Nikaragvi, Žpanjolskoj i Belgiji. Sveti red primio je g. 1925. Premda bijaše slaba zdravlja, osobito u vrijeme bogoslovskih nauka, dapače, osjećajući povremeno i teže bolove, ipak je očuvao radosno i vedro raspoloženje. Vratio se u Meksiko u mjesecu srpnju 1926. nekoliko dana prije nego je izdana odluka o progonu kršćana. Tako bijaše prisiljen potajno obavljati svećeničko služenje kojem se posvetio gorljivom revnošću i najvećom savjesnošću. Lažno je optužen za zločin, ali nadasve zato što bijaše svećenik. Najprije je bačen u zatvor, a zatim je nakon kratkog vremena bez sudskog postupka strijeljan. Bilo je to 23. studenoga 1927 u gradu Meksiku. Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim 1988. godine.

Krist Kralj

Svetkovina

Svetkovina Krista Kralja je svetkovina u liturgijskom kalendaru koja se slavi u Katoličkoj crkvi i u nekim protestantskim crkvama zadnje nedjelje prije početka došašćaPapa Pio XI. ustanovio je svetkovinu Krista Kralja svojom enciklikom Quas Primas, 11. prosinca 1925. To je bio odgovor na tadašnji rast sekularizma i širenje bezbožnog komunizma, koji su nijekali Kristov suverenitet. Svetkovina se slavila zadnje nedjelje listopada. Nakon reforme kalendara, nakon Drugog vatikanskog sabora 1969., slavi se zadnje nedjelje prije početka došašća, što je obično krajem studenoga.Osim katolika tu svetkovinu imaju i Engleska Crkvametodisti i neke prezbiterijanske Crkve u SAD-u.

Cecilija

Svetica Mučenica Djevica

Sveta Cecilija je jedna od najznačajnijih figura ranoga kršćanstva. Srednjovjekovni pisac Jakov da Voragine u svom djelu Flos sanctorum u imenu Cecilije gleda nebeske ljiljane - Coeli lilia. Pa ipak, kritički povjesničari u vezi života svete Cecilije stavljaju mnoge poteškoće, dakako ne moralne prirode, već što je legenda, a što stvarnost? Unatoč tome, kod obnove kalendara spomendan je sv. Cecilije ostao i to kao obvezatan. Hagiografi kažu da bi bez nje, koju glazbenici štuju kao svoju zaštitnicu, naš kalendar ostao siromašniji.

Sto se tiče sv. Cecilije, sigurne su i rječite barem dvije činjenice: prva je naziv bazilike Sv. Cecilije, koji je veoma star; datira sigurno iz vremena prije Milanskoga edikta, dakle, prije 313. godine. Blagdan se svetice slavio u njezinoj bazilici u Trastevereu - rimskoj četvrti - već godine 545.

Mavro

Svetac Mučenik Biskup

Opstojnost jednog biskupa i mučenika u Poreču po imenu Mavro izvan svake je sumnje. Za to jamci natpis pod velikim oltarom Eufrazijeve bazilike u Poreču, sagrađene u VI. stoljeću, koji glasi: »Hoc cubile sanctum confessoris Mauri nibeum continet corpus; haec primitiva eius oratibus reparata est ecclesia; hic condigne translatus est, ubi episcopus et confessor est factus, ideo in honore duplicatus est locus«.

U hrvatskom prijevodu: »Ovo sveto počivalište sadrži tijelo ispovjedaoca Mavra; ovo je prvotna njegovim zagovorom obnovljena crkva; ovamo, gdje je postao biskup i ispovjedalac, bio je dostojno prenesen; zbog toga je ovo mjesto dvostruko u časti.« Taj se latinski natpis nalazi na jednoj velikoj ploči iz grubog vapnenca. Delehaye i drugi odličniji znanstvenici stavljaju taj natpis u razdoblje između V. i VI. stoljeća, kao i stari epigraf iste vrste pronađen na ruševinama jednoga zida biskupske palače, a koji glasi: »Cuius victricia membra a nunc requiescunt intra muros huius civitatis Parent.« – »Čiji pobjednički udovi odsada počivaju unutar zidina ovoga grada Poreča« – a koji se također odnosi na biskupa Mavru.

Prikazanje Blažene Djevice Marije (Gospa od zdravlja)

Današnji Gospin spomendan ima svoje značenje, svoj smisao, ne samo zato što se pobožno sjećamo jedne tajne iz života One koju je sam Bog odabrao za Majku svoga Sina, a kao posljedicu toga i za Majku Crkve, tajne njezina potpunog prikazanja, darivanja, posvećenja Bogu, već i zato što je današnja proslava jedan konkretan ekumenski čin prema našoj subraći kršćanima Istoka. U uvodnoj bilješci Časoslova Božjega naroda čitamo, naime, ovo: "Na današnji dan (god. 543) posvete crkve Svete Marije Nove, podignute pokraj jeruzalemskoga hrama, zajedno s istočnim kršćanima slavimo 'posvetu', kojom se od djetinjstva posvetila Bogu potaknuta od Duha Svetoga, čijom je milošću bila ispunjena u svome bezgrješnom Začeću."

Stranice