ENG / DEU
fotografija crkve

Sv. Petra

Kipara Rendića 6
Supetar

tel: 021/ 631-329

http://www.zupasupetar.com

Raspored svetih misa

Mise kroz tjedan: 
Mise nedjeljom: 
Mise kroz tjedan: 
Mise nedjeljom ljeti: 

Info

Info

Večernja misa 

od siječnja do ožujka u 18 sati;

od travnja do svibnja u 19 sati;

u lipnju u 20 sati;

srpnju i kolovozu u 20.30 sati;

u rujnu i listopadu u 18 sati;

u studenome i prosincu u 17 sati.

Osvježeno: 3.7.2012. Netočni podaci?