ENG / DEU
fotografija crkve

Sv. Marija Magdalena

Donja Kupčina bb
Pisarovina

tel: 01 6292 001

https://sites.google.com/site/zupammagdalenedonjakupcina/

Raspored svetih misa

Mise nedjeljom: 

Info

Info

Tridesetak kilometara južno od Zagreba, u pokupskoj nizini sa bogatim oranicama, livadama i šumama, u blizini ušća potoka Kupčine uz Kupu se nalazi veće seosko naselje Donja Kupčina. 

U Donjoj Kupčini župu je osnovao 1560. godine zagrebački biskup Juraj Drašković. Župna crkva sv. Marije Magdalene nekada drvena, zidana je 1672. godine. Srušena je i sagrađena nova crkva 1749. pod pokroviteljsvom vlastelinstva Erdödy u Jastrebarskom. Crkva je na žalost početkom ovog stoljeća izgubila veći dio figuralnog ukrasa svojih brojnih oltara, a netaknuta je ostala samo propovjedaonica iz 1762. godine. To je malena prenosiva propovjedaonica koja je služila za propovjedi izvan crkve na velike blagdane. Izrazito je pučkog karaktera, a uske stranice njena višestrukog lomljenog ogradnog parapeta ukrašene su naivnim slikama evanđelista i lovor-vijencima vezanim u petlje.

Crkva je stradala u Domovinskom ratu krajem 20. st., te je u cijelosti obnavljana 2007. godine. Proštenje 22. srpanj

U crkvi se nalazi vrijedna mostranca (pokaznica) stara preko 300 godina.

Osvježeno: 27.9.2017. Netočni podaci?