english deutsch

Klement I

Svetac Mučenik Papa

Kako nas izvješćuje sv. Irenej, Klement je bio četvrti rimski biskup, nakon Petra, Lina i Anakleta. Bio je na čelu Rimske crkve od god. 92. do 101. Podrijetlom je bio Židov iz dijaspore, a po kulturi Helen. Nije nam poznato gdje je i kako došao u dodir s kršćanstvom. Sv. Pavao doduše u Poslanici Filipljanima piše o nekom Klementu kao o "svom suradniku", no to je ipak i odviše malo da bi toga Pavlova suradnika mogli poistovjetiti s kasnijim papom Klementom. Tradicija je starih kršćanskih pisaca složna u tome da je Klement bio apostolski učenik, čak i u izravnim vezama sa svetim Petrom.

Kolumban

Svetac, opat

Zahvaljujući djelovanju apostola Irske sv. Patriciju te drugim irskim monasima, osobito sv. Kolumbi i svetoj Brigiti, Irska – zeleni otok – postade i otokom svetaca, kršćana veoma stroga života, apostola i misionara. Bilo je to providencijalno za europski kontinent jer, kad su Europu za seobe naroda preplavili barbari, kad se medu preostalim kršćanima pojavi i krivovjerno naučavanje, prava duhovna suša i zahirenost, s otoka svetaca dođoše nove, mlade, svježe duhovne sile koje stari kontinent zadahnuše novim životom. Irski su misionari pošli drugim smjerom nego njihov apostol sv. Patrik, koji im je došao iz Velike Britanije. Oni su pošli prema Engleskoj, Normandiji, Franačkoj, njemačkoj, Italiji. Pa premda su dolazili iz europske zemlje, koja je prostorno najudaljenija od Rima, te premda su imali različite religiozne tradicije i obrede, irski su monasi u Europi bili najposlušniji papi.

Spes

Svetac Biskup

Imena triju bogoslovnih kreposti: vjera, nada i ljubav, nosili su i neki sveci i svetice. Tako se u Rimu 1. kolovoza spominju tri mučenice, zvane Fides, Spes, Caritas, za koje hagiografi misle da su više simbolična nego stvarna imena, kao i ime majke tih mučenica Sofija, što na grčkom jeziku znaci mudrost. Možda se radilo o neznanim mučenicama pa im je kršćanska pobožnost dala krasna imena triju bogoslovnih kreposti i jedne ćudoredne. Nije to jedini takav slučaj. Poznat nam je i slučaj svete Četvorice okrunjenih. Radi se o mučenicima kojih su imena bila nepoznata pa su ih jednostavno tako nazvali, a ono »okrunjeni« znaci palmom i slavom mučeništva.

Mihael Augustin Pro

Blaženik Mučenik

Mihael Augustin Pro rodio se u mjestu Guadalupe (Zacatecas, Meksiko) g. 1891. u obitelji duboko prožetoj kršćanskim duhom. Godine 1911. stupio je u Družbu Isusovu. Do svečeništva je stigao svršivši nauke u Meksiku, Nikaragvi, Žpanjolskoj i Belgiji. Sveti red primio je g. 1925. Premda bijaše slaba zdravlja, osobito u vrijeme bogoslovskih nauka, dapače, osjećajući povremeno i teže bolove, ipak je očuvao radosno i vedro raspoloženje. Vratio se u Meksiko u mjesecu srpnju 1926. nekoliko dana prije nego je izdana odluka o progonu kršćana. Tako bijaše prisiljen potajno obavljati svećeničko služenje kojem se posvetio gorljivom revnošću i najvećom savjesnošću. Lažno je optužen za zločin, ali nadasve zato što bijaše svećenik. Najprije je bačen u zatvor, a zatim je nakon kratkog vremena bez sudskog postupka strijeljan. Bilo je to 23. studenoga 1927 u gradu Meksiku. Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim 1988. godine.

Dnevna čitanja

Ez 34

11Jer ovako govori Jahve Gospod: `Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! 12Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit` ih iz svih mjesta u koje se raspršiše u dan oblaka i mraka. 15Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka - riječ je Jahve Gospoda. 16Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom - past ću ih pravedno.` 17A vama, ovce moje, ovako govori Jahve Gospod: `Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!