Crkva Sv. Mirka, Šestine, Zagreb.

Misa radnim danom u 7 sati je u Samostanu kćeri milosrđa.

Misa nedjeljom u 7:30 sati je u Kapeli Srca Isusova u Mikulićima.

Po pričanju starih ovdašnjih stanovnika naselje Šestine svoj naziv je dobilo po tome što su seljaci koju su tu živjeli šesti dan (davajući time jednu šestinu u radu) odlazili raditi na vlastelisnka dobra. Bilo je to u 18. st, a 1893. godine službeno je osnovana općina Šestine.

Šestinska župna crkva Sv. Emerika (Mirka) iz 1240. godine više puta je dograđivana, a svoj je današnji izgled dobila 1909. godine. U njezinoj blizini, između 1756. i 1759. godine, sagrađen je župni dvor, a nešto dalje od njega samostan kćeri milosrđa Nazaret.

U kripti crkve Sv. Mirka sahranjeni su šestinski grofovi Kulmeri(među njima i poznati hrvatski slikar Ferdinand Kulmer). Pored crkve nalaze se grobovi oca domovine Ante Starčevića i poznatog ljubitelja Medvednice šumara Albina Leusteka.

Info
Općina
Adresa
Šestinski vijenac 1
Poštanski broj
10000
Telefon
01/4674-209
Mise tjednom
07:00, 18:30
Mise nedjeljom
07:30, 09:00, 11:00, 18:30
Mise ned. ljeti
07:30, 09:00, 11:00, 18:30
Mise tjed. ljeti
07:00, 18:30
Župno sjedište
Da

Krivi podaci? Prijavite ih

u krugu 2km

Crkve u blizini.