Blažena Djevica Marija - Majka Crkve, Dubrava, Zagreb.

SVETA ISPOVIJED

  • nedjeljom prije sv. Mise
  • svaki prvi petak prije i za sv. Mise

SV. MISE 

  • radni dan: 06:30 [zornice u 06:00], 18:00 
  • nedjeljom: 08:00, 09:30, 11:00, 18:00

SV. MISE LJETI

  • radni dan: 19:00
  • nedjeljom: 08:00, 10:00, 20:00

 

Sadašnja župa Marija Majka Crkve prvotno je bila filijala i pastoralni centar župe Sv. Pavla - Retkovec s nakanom da u buduće postana župa. To se je dogodilo 1993. godine kada je službeno osnovana i povjerena na upravljanje Svećenicima Srca Isusova - dehonijancima. Župnik župe je p. Mirko Sadak.

U župi se posebno štuje pobožnost devet prvih petaka i pet prvih subota te pobožnost Milosrdnom Isusu.

Od Velikog Petka do Nedjelje Božjeg Milosrđa u 15h u crkvi je pobožnost i krunica Božjeg Milosrđa.

Na nedjelju Božjeg Milosrđa svete Mise su u 08:00, 09:30, 11:00 te u 15:00.

 

Info
Općina
Adresa
Tomaševa ul. 22
Poštanski broj
10040
Telefon
01/2930 833
Mise tjednom
06:30, 18:00
Mise nedjeljom
08:00, 09:30, 11:00, 18:00
Mise ned. ljeti
08:00, 10:00, 19:00
Mise tjed. ljeti
19:00
Župno sjedište
Da

Krivi podaci? Prijavite ih

u krugu 2km

Crkve u blizini.